AÇIK ÇEK NEDİR ?

Açık çek uygulamada açık çek düzenlendiği görülmektedir. Yasal bir engel yoktur. Gerçekten çek düzenlenerek keşideci tarafından tedavüle çıkarılması beklenen bir olaydır. Yasanın aradığı unsurları ihtiva etmeden tedavüle çıkarılan açık çekler ödeme için muhatap bankaya ibrazdan önce çekin keşidecisi ile lehtarı ve hamilleri arasındaki anlaşmaya uygun olarak bir anlaşmanın yetki verdiği kişi veya kişiler tarafından doldurulabilir. Örneğin bir açık çek şirket müdürü tarafından imzalanmış olup, şirketten ayrıldıktan sonra ya da yetkisinin sona ermesi üzerine doldurularak keşide edilmesinde ve çekin karşılıksız çıkmasında şirket müdürünün cezalandırılması mümkün değildir.

-PARAF İMZANIN KEŞİDECİNİN EL ÜRÜNÜ OLMASI GEREKİR.,

-ÇEKTE VEKAETEN İMZALAMADA SORUMLULUK

Verilen vekaletname ile çeki imza etmeye yetki verildiğinde bu şahıs tarafından borçlu adına düzenlenecek çekten dolayı borçlu sorumlu olur. Vekilin çeki asıl borçlu adına imzalarken çek üzerine vekaleten ibraresi koyması zorunlu değildir.

İİK m. 68/a kapsamına göre çekte borçluya vekaleten atılmış bir imzanın bulunup bulunmadığının tespit ettirilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İletişim

Herhangi bir hukuki ve yasal konu hakkında danışmanlık almak istiyorsanız, aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.